انواروب: دبیرکل سازمان ملل ضمن محکوم کردن ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: این گونه اقدامات مردود و مغایر با قوانین بین المللی است.به گزارش تقریب ، “بان کی مون” دبیرکل سازمان ملل با انتشار نامه ای با اشاره به اعلام رژیم صهیونیستی برای تداوم شهرک سازیها در کرانه باختری رود اردن و شرق […]

انواروب: دبیرکل سازمان ملل ضمن محکوم کردن ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: این گونه اقدامات مردود و مغایر با قوانین بین المللی است.
به گزارش تقریب ، “بان کی مون” دبیرکل سازمان ملل با انتشار نامه ای با اشاره به اعلام رژیم صهیونیستی برای تداوم شهرک سازیها در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس، تاکید کرد این اقدام محکوم و مغایر با قوانین بین المللی است.
وی در نامه خود تاکید کرده است که رژیم اسراییل ساعاتی بعد از آزاد کردن ۲۶ نفر از زندانیان فلسطینی با انتشار بیانیه ای تصمیم خود را برای ادامه شهرک سازیهای غیر قانونی اعلام کرده است.
سازمان ملل طی شش دهه گذشته قادر به برخورد قانونی با رژیم صهیونیستی مطابق با منشور این نهاد بین المللی نبوده است و سران این رژیم تحت حمایت متحدان غربی خود به ویژه دولت آمریکا از هرگونه پاسخگویی در قبال جنایات متعدد خود در سرزمین های اشغالی امتناع می کنند.