انوار وب: طی حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی بخشدار میان ولایت شهرستان تایباد منصوب شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان طی حکمی محسن بختیاری را به عنوان بخشدار میان ولایت شهرستان تایباد منصوب کرد.شایان ذکر است خیرآباد از نظر تقسیمات کشور زیر مجموعه میان ولایت می باشد.

انوار وب: طی حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی بخشدار میان ولایت شهرستان تایباد منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان طی حکمی محسن بختیاری را به عنوان بخشدار میان ولایت شهرستان تایباد منصوب کرد.
شایان ذکر است خیرآباد از نظر تقسیمات کشور زیر مجموعه میان ولایت می باشد.