بانکداری اسلامی با توجه به تأثیر اهرم بهره، باعث ایجاد بدهی های بیش از حد نخواهد شد. در صورت وجود بانک های اسلامی در یک کشور، سیستم مالی آن پایدارتر از دیگران خواهد بود. عبدالإله بلعتيق، دبیرکل شورای عمومی موسسات مالی و بانک‌داری اسلامی (CIBAFI) در حاشیه یازدهمین هفته نشست سران اقتصاد مدیترانه (MedaWeek) در […]

بانکداری اسلامی با توجه به تأثیر اهرم بهره، باعث ایجاد بدهی های بیش از حد نخواهد شد. در صورت وجود بانک های اسلامی در یک کشور، سیستم مالی آن پایدارتر از دیگران خواهد بود.

عبدالإله بلعتيق، دبیرکل شورای عمومی موسسات مالی و بانک‌داری اسلامی (CIBAFI) در حاشیه یازدهمین هفته نشست سران اقتصاد مدیترانه (MedaWeek) در بارسلونای اسپانیا به خبرنگار آناتولی گفته است: بخش مالی اسلامی به سرعت در حال رشد است.

وی در این گفتگو همچنین اظهار داشته است:

ما در کشورهای بدون زیرساخت مالی اسلامی و مقررات مالی نیز کار می کنیم و آنها را از نتایج کمک انجمن مالی اسلامی به اقتصاد کشور، توسعه پایدار، مسئولیت سرمایه گذاری و دسترسی به منابع مالی در سرمایه گذاری های کوچک و متوسط (KOBİ) مطلع می کنیم.

بانکداری اسلامی با توجه به تأثیر اهرم بهره، باعث ایجاد بدهی های بیش از حد نخواهد شد. در صورت وجود بانک های اسلامی در یک کشور، سیستم مالی آن پایدارتر از دیگران خواهد بود. سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی نیز حامی این بخش‌اند.

آنها دیدند که بخش مالی اسلامی یک نظام مبتنی بر سرمایه خاص خود است که منابع مالی لازم را برای پروژه های کوچک و متوسط تامین می کند. در صورت ایجاد مقررات مورد نیاز و زیرساخت های قانونی، بانکداری اسلامی بیشتر توسعه خواهد یافت.