▪️ نیت خیر داشتن روزی عبدالله پسر امام احمد-رحمهما الله- به پدرش گفت: ای پدر! مرا نصیحتی بکن. امام احمد گفت: ای فرزندم! همیشه نیت خیر داشته باش. چون تا زمانی که نیت خیر داشته باشی در خیر و خوبی بسر می‌بری. ▫️ تشویق به حفظ حدیث ابراهیم بن ادهم-رحمه الله- می‌گوید: روزی پدرم به […]

▪️ نیت خیر داشتن
روزی عبدالله پسر امام احمد-رحمهما الله- به پدرش گفت: ای پدر! مرا نصیحتی بکن. امام احمد گفت: ای فرزندم! همیشه نیت خیر داشته باش. چون تا زمانی که نیت خیر داشته باشی در خیر و خوبی بسر می‌بری.

▫️ تشویق به حفظ حدیث
ابراهیم بن ادهم-رحمه الله- می‌گوید: روزی پدرم به من گفت: ای فرزندم! در پی فراگرفتن حدیث باش. به ازای یاد گرفتن هر حدیث، یک درهم به تو می دهم. و من هم حدیث را با همین انگیزه یاد می‌گرفتم.

▪️ آداب شوخی
سعید بن عاص-رحمه الله- به فرزندش گفت: ای پسرم! با انسان‌های شریف وبزرگوار شوخی نکن، چرا که نسبت به تو بد دل می‌شوند و با آدم بی‌مایه و بی‌ادب هم شوخی نکن چرا که بر تو گستاخ می‌شود.

▫️ دعای مظلوم
یحیی بن خالد برمکی با فرزندش در زندان بود. فرزندش از او پرسید: ای پدر بعد از امر و نهی کردن فرجام ما به اینجا کشید؟ یحیی گفت: ای فرزندم ما از دعای مظلوم غافل شدیم ولی خدا فراموش نمی‌کند.

▪️ حد و مرز دوستی
یکی از بزرگان به فرزندش گفت: همراهی کردن با برادرت در کار باطل نشانه وفا و دوستی نیست بلکه مخالفت کردن با او نشانه وفا و دوستی است.

▫️ به نیکی زیستن
اصمعی می گوید: زمان وفات پدربزرگم بر بالینش حاضر شدم. او به فرزندانش چنین وصیت کرد: ای فرزندانم! چنان روزگار سپری کنید که اگر زنده بودید، مردم با شما مهربانی کنند و اگر مُردید بر مرگ شما گریه کرده و اندوهناک شوند.

▪️صبر
عمرو بن حبیب به فرزندش گفت: ای فرزندم! کسی که در شرایط سخت پایمردی کند، به چیزی که دوست دارد، دست خواهد یافت.