علی رمضانی، مدیرکل سابق فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش به وب‌سایت خبری رکنا گفته است در دولت سیزدهم، طی تفاهم‌نامه‌‌ای بین وزارت آموزش و پرورش با حوزه علمیه، در قالب طرح امین، معلم‌هایی جذب شدند که طبق گزارشات میدانی، برخی از اینها نتوانستند نیازهای علمی دانش‌آموزان را سر کلاس‌ها برطرف […]

علی رمضانی، مدیرکل سابق فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش به وب‌سایت خبری رکنا گفته است در دولت سیزدهم، طی تفاهم‌نامه‌‌ای بین وزارت آموزش و پرورش با حوزه علمیه، در قالب طرح امین، معلم‌هایی جذب شدند که طبق گزارشات میدانی، برخی از اینها نتوانستند نیازهای علمی دانش‌آموزان را سر کلاس‌ها برطرف کنند؛ لذا تعدادی کلاس را وسط سال تحصیلی رها کرده‌اند!
آقای رمضانی گفته مهم‌ترین مشکل این وزارت‌خانه جذب معلمانی است که بتوانند نیازهای دانش‌آموزان را برطرف کنند./روزآروز