برخی نکات که خواستگاران باید مورد توجه داشته باشند 🔹 ۱٫ اخلاص و قصد جلب رضایت خداوند 🔸 ۲٫ پایبندی به واحبات و امورات دینی 🔹 ۳٫ دعا 🔸 ۴٫ استخاره 🔹 ۵٫ استقامت در دین 🔸 ۶٫ توکل بر خدا

برخی نکات که خواستگاران باید مورد توجه داشته باشند

🔹 ۱٫ اخلاص و قصد جلب رضایت خداوند
🔸 ۲٫ پایبندی به واحبات و امورات دینی
🔹 ۳٫ دعا
🔸 ۴٫ استخاره
🔹 ۵٫ استقامت در دین
🔸 ۶٫ توکل بر خدا