–  قبل از رمضان دو ساعت را به برنامه ریزی برای ماه رمضان اختصاص بده. –  برنامه رمضان را زود بنویس و دوباره باز بینی اش کن تا آن را بهبود بخشیده و با نیت و اخلاص خود تجدید پیمان کنی.   –  فقط پنج مورد از اموری که می خواهی در آن ها رشد […]

–  قبل از رمضان دو ساعت را به برنامه ریزی برای ماه رمضان اختصاص بده.

–  برنامه رمضان را زود بنویس و دوباره باز بینی اش کن تا آن را بهبود بخشیده و با نیت و اخلاص خود تجدید پیمان کنی.

 

–  فقط پنج مورد از اموری که می خواهی در آن ها رشد کنی را انتخاب کرده و از خود انتظار نداشته باش که به یک باره در همه جنبه ها پیشرفت کنی.

–  راضی نشو بعد از ماه رمضان در همان سطحی از تعالی که در طی این ماه به آن رسیدی بمانی بلکه برنامه ریزی کن تا از آن پس بهتر از پیش شوی.

–  اهدافی که نوشته شوند بیشتر از اهدافی که در ذهن جای دارند، عملی می شوند؛ پس اهداف خود را بنویس.

–  ساعاتی را برای خواب و تلویزیون مشخص کن و پایبند همین ساعات باش، چرا که این دو بیشترین سهم را در از دست دادن اوقات ماه رمضان دارند.

–  یک یا دو برنامه تلویزیونی را انتخاب کن تکرار بقیه را بعد از رمضان می توانی ببینی.

–  برای دعا کردن برنامه ریزی کرده و آن را به چند بخش تقسیم کن (دعا برای خودت، خوانواده ات، عزیزانت، امت اسلامی و …)

–  برای دعا برنامه ریزی و هر آنچه از خدا می خواهی را مشخص کن، خدا بنده ای را دوست دارد، که در دعاهایش اصرار می ورزد.

–  از هم اکنون برای صدقه دادن برنامه ریزی کن؛ چه مقدار، کی، به چه کسی و از چه راهی صدقه خواهی داد.

–  به سه شکل می توانی با قرآن رابطه برقرار کنی:

مقدار کمی برای حفظ

میزان بیشتری برای خواندن

و چند جزء یا چند سوره را برای مطالعه تفسیر آن مشخص کن.

–  زمان خاصی را در روز برای خلوت با قرآن مشخص کن. زمانی  که هیچ وقفه و خللی در خلوتت ایجاد نشود.

–  برنامه روزانه دهه آخر که شب قدر را در دل دارد، باید متفاوت از این برنامه باشد.

نویسنده: دکتر طارق السویدان

مترجم: خانم عاطفه صدیقی

منبع: تابش