برگزاری مراسم گرامیداشت هفتادمین سالگرد تبعید ترکهای تاتار در آکمسجد ،در تحت تدابیر شدید امنیتیانوار وب:  یاد قربانیان نسل کشی و تبعید ضد انسانی ترکهای تاتار در ۱۸-م ماه می سال ۱۹٤٤، در شهر آک مسجد، مرکز شبه جزیره کریمه از سوی تاتارها گرامی داشته شد. با توجه به اینکه سرگئی آکسیونوف رییس جمهوری دست […]

برگزاری مراسم گرامیداشت هفتادمین سالگرد تبعید ترکهای تاتار در آکمسجد ،در تحت تدابیر شدید امنیتی
انوار وب:  یاد قربانیان نسل کشی و تبعید ضد انسانی ترکهای تاتار در ۱۸-م ماه می سال ۱۹٤٤، در شهر آک مسجد، مرکز شبه جزیره کریمه از سوی تاتارها گرامی داشته شد.

با توجه به اینکه سرگئی آکسیونوف رییس جمهوری دست نشانده روسیه در کریمه، برگزاری هرگونه تجمع را تا تاریخ ٦-م ماه ژوئن ممنوع اعلام کرده است، شرکت کنندگان در این مراسم توانستند تا فقط بر پای بنای یادبود قربانیان این نسل کشی گلهای میخک بگذارند.

در واکنش به این ممنوعیت، رفعت چوباروف رییس مجلس ملی تاتارهای کریمه اظهار داشت: آنها مایل نیستند تا ترکهای تاتار در روز بسیار مهم و تلخی چون ۱۸ ماه می در کنار هم باشند. عللی که برای این ممنوعیت ذکر شده، ساختگی است. زیرا در این مراسم احتمال بروز مسئله ای وجود ندارد. در خلال ۲۳ سالی هم که از برگزاری این مراسم می گذرد هرگز مسئله ای بروز نکرده است.

خاطرنشان می شود سربازان شوروی سابق به دستور جوزف استالین، به بهانه همکاری ترکهای تاتار با آلمان در شب هیجدهم ماه می سال ۱۹۴۴ با زور وارد منازل تاتارهای کریمه شده و صدها هزار تن اعم از مرد و زن و پیر و جوان را به زور، توسط واگنهای ویژه حمل حیوانات منتقل کردند. به این ترتیب ترکهای تاتار بدون اطلاع از وضعیت موجود بسوی مرگ فرستاده شدند. هدف رهبران شوروی سابق تبعید نبود بلکه نابودی ملت تاتار بود. سربازان شوروی، انسانها را طوری وارد واگن های قطار کردند که حتی جایی برای نشستن هم وجود نداشت، بگونه ایکه شاهدان عینی می گویند در همان روز نخست بیش از سیصد نفر کشته شده اند. سربازن روس، دربهای واگن ها را به مدت بیست الی بیست وپنج روز باز نکردند و حتی اجساد کشته شدگان را بیرون نیاوردند. در خلال این مسیر طولانی هزاران نوزاد، کودک، زن حامله، افراد مریض و مسن به طرز دردناکی و در برابر دیدگان عزیرانشان جان باختند و خانواده ها مجبور به نگهداری از اجساد مردگان برای روزها در کنار خود شدند. پس از تبعید نیز ترکهای تاتار در اردوگاههایی در سیبری و بیانهای آسیای میانه دهها سال مورد ظلم وستم قرار گرفتند و کسانی که قصد بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی شان را داشتند به طور ظالمانه ای مورد محاکمه قرار گرفتند
منبع: تی آر تی