انواروب:نوزدهمین نشت مجمع فقه اسلامی (ایران) در تاریخ  ۸-۷ دی ماه ۱۳۹۲ شمسی مطابق با ۲۶-۲۵ صفر ۱۴۳۵ هجری با حضور اعضاء مجمع و علمای مدعو در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید.ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و سپس حضرت شیخ الاسلام سخنانی پیرامون نقش و جایگاه […]

انواروب:نوزدهمین نشت مجمع فقه اسلامی (ایران) در تاریخ  ۸-۷ دی ماه ۱۳۹۲ شمسی مطابق با ۲۶-۲۵ صفر ۱۴۳۵ هجری با حضور اعضاء مجمع و علمای مدعو در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید.
ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و سپس حضرت شیخ الاسلام سخنانی پیرامون نقش و جایگاه علما و مسئولیت آنها در قبال مشکلات جامعه و اهمیت مجمع فقهی ایراد فرمودند.

انواروب:نوزدهمین نشت مجمع فقه اسلامی (ایران) در تاریخ  ۸-۷ دی ماه ۱۳۹۲ شمسی مطابق با ۲۶-۲۵ صفر ۱۴۳۵ هجری با حضور اعضاء مجمع و علمای مدعو در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید.
ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و سپس حضرت شیخ الاسلام سخنانی پیرامون نقش و جایگاه علما و مسئولیت آنها در قبال مشکلات جامعه و اهمیت مجمع فقهی ایراد فرمودند.
در این نشست سه موضوع:
۱- رهن واجاره منازل،
۲- تعدد و تداخل کفاره در قتل خطا،
۳- رویت هلال،
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که موارد ذیل به تصویب رسید.
رهن و اجاره منازل
۱- عقدی که امروزه با عنوان «رهن و اجاره منازل» بین مردم رایج است دارای برخی اشکالات شرعی از جمله استفاده از رهن و سکونت در منزل بدون پرداخت اجاره بها یا با پرداخت اندکی از اجاره بها، می باشد؛ لذا بر عموم مسلمانان لازم است حتی الامکان از این گونه معاملات خودداری کنند.
۲- برای این‌که صاحب منزل و مستاجر هر دو به اهداف مورد نظر خود دست یابند، موجر اجاره بهای یک یا چند سال را نقدا از مستاجر دریافت نماید که این اجاره به شرط تقدیم اجرت است، و از لحاظ شرعی هیچ اشکالی ندارد.
۳- در شهرها و مناطقی که راه کار فوق، قابل اجرا نیست و چاره ای جز انجام عقد مروج «رهن منازل» وجود ندارد، با توجه به نیاز و حاجت شدید مردم، بنا بر اصل حاجت و ضرورت که در فقه اسلام مورد توجه فقهای اسلامی قرار گرفته است، گنجایش دارد.
تداخل و تعدد کفاره در قتل خطأ
به علت عدم نص صریح در خصوص تداخل کفاره قتل خطأ، رأی اکثریت اعضا بر تعدد بود، البته بعضی از اعضای مجمع بنا بر عسر و حرج به تداخل کفاره قتل خطأ نظر دادند و عده ای از اظهار نظر توقف کردند.
لذا بنابر نظر اول «تعدد کفاره» در صورت تعدد مقتولین در حوادث رانندگی و…. فرد مقصر در قبال هر مقتول تا جایی که می تواند دو ماه روزه بگیرد و بعد از این که از روزه گرفتن عاجز ماند، از بارگاه الهی طلب مغفرت و بخشش نماید و وصیت به ادای فدیه بکند و برخی از اعضا در صورت عاجز ماندن از روزه گرفتن بر اساس قولی در مذهب حنابله توصیه به اطعام نمودند.
رؤیت هلال و اختلاف مطالع و اعتبار و عدم آن
پس از قرائت مقالاتی پیرامون مسأله رویت هلال و اختلاف مطالع و اعتبار و عدم آن و تاثیر محاسبات نجومی بر مسأله رویت هلال، نظرات مختلفی ارائه گردید و همه به این نتیجه رسیدند: چون شیوه استهلال و قضاوت درباره آن کشورهای اسلامی برای اعضاء کاملا مشخص و روشن نیست و ابهاماتی وجود دارد، لذا برای جلو گیری از تشتت و افتراق در خصوص رمضان و عیدین تا زمانی که جهان اسلام بر شیوه واحدی اتفاق نظر نکرده است، فعلا راهکار ذیل پیشنهاد و مصوب گشت:
۱- مقرر گردید در دارالعلوم زاهدان ستادی تحت عنوان «ستاد مرکزی استهلال» تشکیل گردد.
۲- در مناطق سنی نشین کشور کمیته های های استهلال نیز تشکیل شود.
۳- کمیته‌های مناطق با ستاد مرکزی واقع در دارالعلوم زاهدان در خصوص رویت هلال، هماهنگ و مرتبط باشند.
۴- کمیته‌های مذکور سعی داشته باشند محاسبات نجومی روز را در رابطه با رویت هلال مد نظر قرار دهند.
۵- برای کمیته‌های استهلال شرح وظایفی توسط ستاد مرکزی تدوین و در اختیار آن‌ها قرار داده شود.
۶- کمیته‌های استهلال پس از اثبات رویت گزارش خود را به ستاد مرکزی اعلام دارند و پس از این‌که ستاد مرکزی، ثبوت رویت هلال را تأیید کرد، نتیجه آن، در هر منطقه توسط کمیته مربوطه اعلام گردد.
۷- هیئتی از علما جهت هماهنگی و گفتگو با ستاد استهلال کشور تشکیل گردد.
وصلیٰ الله علیٰ سیدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعین

مجمع فقه اسلامی (ایران)

منبع: سنت آنلاین