انواروب: مرکز اسلامی “میدن فیخ”  در بندر “روتردام” هلند چند نشست پیرامون سیرت ابوبکر صدیق(رض) تحت عنوان (داستانهایی از زندگی ابوبکر صدیق رضی الله عنه) برگزار کرد.   این همایش طی سه روز و به سرپرستی “نورالدین فیلدمان” برگزار شد. موضوع اولین نشست که در تاریخ  2 نوامبر برگزار گردید، پیرامون شخصیت ابوبکر صدیق و […]

انواروب: مرکز اسلامی “میدن فیخ”  در بندر “روتردام” هلند چند نشست پیرامون سیرت ابوبکر صدیق(رض) تحت عنوان (داستانهایی از زندگی ابوبکر صدیق رضی الله عنه) برگزار کرد.

 

این همایش طی سه روز و به سرپرستی “نورالدین فیلدمان” برگزار شد.

موضوع اولین نشست که در تاریخ  2 نوامبر برگزار گردید، پیرامون شخصیت ابوبکر صدیق و مسلمان شدن ایشان بود.

دومین نشست در تاریخ 9 نوامبر  با موضوع هجرت از مکه و زندگی در مدینه برگزار گردید.

در سومین نشست که به تاریخ 16 نوامبر برگزار شد به موضوع خلافت  و وفات ایشان پرداخته شد.

در حاشیه این همایش، بخش خواهران نیز نشستی در تاریخ 4 نوامبر به سرپرستی خواهر “اسماء کلاسن” با موضوع “زن در اسلام” منعقد کردند  و پیرامون زندگی بعضی از زنان که در طول تاریخ اسلامی خدمات شایانی انجام داده اند، مباحثه نمودند.

 

منبع: الالوکه