قرار است امروز بعد از پایان این همایش، پروژه گاز خیرآباد با حضور استاندار محترم خراسان رضوی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران و مسئولین افتتاح گردد. همایش «پیام آور وحدت» با حضور استاندار خراسان رضوی دکتر علیرضا رشیدیان ، دکتر جلیل رحیمی نماينده مردم تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد در مجلس […]

قرار است امروز بعد از پایان این همایش، پروژه گاز خیرآباد با حضور استاندار محترم خراسان رضوی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران و مسئولین افتتاح گردد.

همایش «پیام آور وحدت» با حضور استاندار خراسان رضوی دکتر علیرضا رشیدیان ، دکتر جلیل رحیمی نماينده مردم تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شوراي اسلامي، مولانا نذیراحمد سلامی استاد حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان و نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان و جمعی دیگر از مسئولین، علما و مردم  در دانشگاه پیام نور تایباد در حال برگزاری است.

قرار است امروز بعد از پایان این همایش، پروژه گاز خیرآباد با حضور استاندار محترم خراسان رضوی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران و مسئولین افتتاح گردد.