به گزارش انواروب، چهارمین مسابقات حفظ و قرائت دانش آموزان مکاتب قرآن منطقه به میزبانی امور مکاتب شهرستان تایباد برگزار شد.   در این مسابقات، شرکت کننده‌گانی از مکاتب شهرستان‌های استان خراسان رضوی در رشته‌های حفظ یک جزء، دو جزء، سه جزء ، پنج جزء ، هفت جزء ، ده جزء و قرائت به رقابت […]

به گزارش انواروب، چهارمین مسابقات حفظ و قرائت دانش آموزان مکاتب قرآن منطقه به میزبانی امور مکاتب شهرستان تایباد برگزار شد.

 

در این مسابقات، شرکت کننده‌گانی از مکاتب شهرستان‌های استان خراسان رضوی در رشته‌های حفظ یک جزء، دو جزء، سه جزء ، پنج جزء ، هفت جزء ، ده جزء و قرائت به رقابت پرداختند.

اختتامییه این مسابقات، دیروز چهارشنبه (18 شهریور 134) در حوزه علمیه مظهر التوحید تایباد و با حضور ائمه جمعه و جماعات، حفاظ و قاریان ممتاز ، برگزار گردید و از برگزیده‌گان تقدیر به عمل آمد.