انوار وب: اتحاد دانشگاه های اسلامی با همکاری یونسکو کنفرانسی با زبان قرآن برگزار می کند.به گزارش الاهرام، اتحادیه دانشگاه های اسلامی روز یکشنبه 23فوریه جاری کنفرانسی را با زبان وموضوع قرآن درچارچوب تصمیم یونسکو وابسته به سازمان ملل مبنی بربرگزاری کنفرانس سالانه زبان مادری ،برگزار خواهند کرد.دکتر جعفر عبدالسلام، دبیرکل اتحادیه دانشگاه های اسلامی […]

انوار وب: اتحاد دانشگاه های اسلامی با همکاری یونسکو کنفرانسی با زبان قرآن برگزار می کند.
به گزارش الاهرام، اتحادیه دانشگاه های اسلامی روز یکشنبه 23فوریه جاری کنفرانسی را با زبان وموضوع قرآن درچارچوب تصمیم یونسکو وابسته به سازمان ملل مبنی بربرگزاری کنفرانس سالانه زبان مادری ،برگزار خواهند کرد.
دکتر جعفر عبدالسلام، دبیرکل اتحادیه دانشگاه های اسلامی گفت، این کنفرانس سعی دارد به دنبال بررسی های انجام شده در زمینه ی تقریب علوم مختلف برای رسیدن به مواضع هماهنگ، اهمیت زبان قرآن را در زندگی کنونی بررسی ومورد تاکید قرار دهد.

براساس این گزارش به نمایش گذاشتن تلاش های فرهنگستان های زبانی وسازمان های وابسته وبررسی چالش های کنونی وآینده ای که در پیش روست ونیز ترسیم راه حلی برای حل وفصل آن ونیز ارائه ی راهکار برای مقابله با آن از جمله اهداف دیگر این کنفرانس برشمرده شده لست.
درادامه ی این گزارش آمده است، گروهی از دانشمندان نخبه ی الازهر وادیبانی که به تقریب علوم اسلامی مشغول اند در این کنفراس که در مجمع زبان عربی ودانشگاه های مصری برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.
منبع: شفقنا