بسم الله الرحمن الرحیممی دانیم که دین اسلام، همسر را گرامی می دارد و برای وی حق و حقوقی را تعیین نموده همان طور که برای شوهر نیز حقوقی را در نظر گرفته است. اسلام از مرد می خواهد که همسرش را گرامی بدارد و حقوقش را به طور کامل ادا نماید. همان طور که […]

بسم الله الرحمن الرحیم
می دانیم که دین اسلام، همسر را گرامی می دارد و برای وی حق و حقوقی را تعیین نموده همان طور که برای شوهر نیز حقوقی را در نظر گرفته است. اسلام از مرد می خواهد که همسرش را گرامی بدارد و حقوقش را به طور کامل ادا نماید. همان طور که زن نیز مکلف به آن است.

در این جا به ذکر برخی از این توصیه ها می پردازیم:

1-  قرآن کریم به مرد دستور می دهد که همسرش را تکریم کند و با نیکی و احسان با او معاشرت نماید حتی اگر قلبا او را دوست نداشته باشد. الله متعال می فرماید: {و با آنها به طور شايسته معاشرت کنيد و اگر از آنان خوشتان نيامد و کراهت داشتيد، پس چه بسا چيزی را دوست نمی داريد و الله در آن خير بسيار قرار می دهد}[1].

2-  قرآن بیان می کند: همان طور که شوهر بر گردن زن حقوقی دارد، زن نیز حقوقی بر گردن همسرش دارد. الله جل شأنه می فرماید: {و برای زنان حقی است که مردان بايد ادا کنند همچنان که مردان بر زنان حقی دارند که بايد بگونه ای شايسته ادا نمايند، و مردان بر زنان درجه برتری دارند، و الله عزيز و حکيم است}[2

3-  رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره ی حقوق زنان می فرمایند: “بهترين شما كسى است كه براى خانواده اش بهتر باشد و من از همه ی شما براى خانواده ام بهترم”[3

4-  رسول الله صلی الله علیه وسلم در شأن احسان به همسر می فرمایند: “و هرچه تو به خاطر خوشنودی الله برای زیردستان خود، انفاق كنی، اجر خواهی برد. حتی لقمه‏ نانی را كه در دهان همسرت قرار می دهی”[4

5- همچنین می فرمایند: “درباره ی زنان از الله بترسید. زیرا شما آنان را با عهد و پیمان الله به عقد خود در آورده اید و طبق شریعت الهی، شرمگاه هایشان را برای خود، حلال ساخته اید. یکی از حقوق شما بر آنان، این است که کسی را که شما دوست ندارید به خانه هایتان راه ندهند. اگر این کار را کردند، آنان را بزنید نه زدنی که ضرر داشته باشد. حق آنان بر شما این است که آنان را به خوبی و به اندازه ی توان، خوراک و پوشاک بدهید”[5

اما زدنی که در این حدیث آمده است همان طور که بیان شد این زدن نباید به زن، ضرر و آسیب برساند. الله جل جلاله می فرماید: {و زنانی را که نافرمانی و سرکشی آنها بيم داريد، پند و اندرزشان دهيد – اگر فرمانبردار نشد – در بستر از ايشان دوری کنيد، – و اگر تأثير نکرد – آنان را بزنيد، پس اگر از شما اطاعت کردند، هيچ راهی برای سرزنش و تعدّی بر آنها مجوييد، به راستی که الله، بلند مرتبه ی بزرگ است}[6]. پس اگر زنی از همسرش نافرمانی کرد باید در ابتدا او را نصیحت کند، اگر فایده ای نداشت، راه حل دوم این است که با او همبستری نکند اگر این روش هم تأثیر نداشت راه حل سوم این است که او را بزند اما همان طور که در حدیث گفته شد این زدن نباید به وی ضرر و آسیب برساند.

حسن بصری رحمه الله درباره ی این زدن می فرماید: یعنی زدنی که بی اثر باشد.
عطا رحمه الله می فرماید: از ابن عباس رضی الله عنهما پرسیدم: زدن بی ضرر چگونه است؟ فرمود: مانند زدن با مسواک و چیزی مانند آن.

باید بدانیم که مسواک در زمان قدیم، قطعه چوبی از درخت اراک بود که به چوب مسواک نیز معروف است و برای تمیز کردن دندان ‌ها استفاده می شد. پس مطمئنا زدنی که با این وسیله ی کوچک انجام گیرد اثر و آسیبی بر جسم نمی گذارد پس مقصود این نیست که بر بدنش احساس درد کند بلکه منظور درد معنوی و روحی است. هدف از این زدن این نیست که به وی توهین و اهانت شود بلکه برای این است که متوجه خطا و بدی ای که در حق شوهرش می کند، شود. و زدن در مرحله ی سوم قرار دارد زمانی که نصیحت و همبستری نکردن تأثیری نداشت، شوهر حق دارد که همسرش را به وسیله ی زدن بی ضرر اصلاح کند.

 ترجمه شده با تصرف
مترجم: ام احمد
منبع: خانواده خوشبخت