انواروب: تابناک به نقل از یورونیوز نوشت: کارشناسان در بوسنی از کشف گوری خبر داده اند که به نظر می رسد بزرگترین گور دسته جمعی قربانیان بوسنی در جریان جنگهای دهه نود باشد.این گور جمعی در منطقه توماشیتزا واقع است. تا کنون حدود صد جسد از زیر زمین بیرون آورده شده اند و جستجو برای […]

انواروب: تابناک به نقل از یورونیوز نوشت: کارشناسان در بوسنی از کشف گوری خبر داده اند که به نظر می رسد بزرگترین گور دسته جمعی قربانیان بوسنی در جریان جنگهای دهه نود باشد.
این گور جمعی در منطقه توماشیتزا واقع است. تا کنون حدود صد جسد از زیر زمین بیرون آورده شده اند و جستجو برای اجساد بیشتر ادامه دارد.
به گفته کارشناسان اغلب قربانیان مسلمانان بوسنیایی و غیرنظامیان کروات هستند که در روزهای اولیه جنگ کشته شدند.
یکی از بازماندگان بازداشتگاه های صرب می گوید: «من به دنبال جسد عموهایم هستم. یکی از آنها را پیدا کرده ام و به کمک خدا امیدوارم که بتوانم جسد سه تن دیگر را هم پیدا کنم. بسیاری از بستگان و همسایگان و دوستان من اینجا بودند. هنوز از سرنوشت آنها اطلاع نداریم. خدا را شکر که این گور جمعی پیدا شد و حقایق را آشکار کرد.»
انستیتوی گمشدگان جنگ در بوسنی از سالها قبل از وجود این گور جمعی خبر داشت اما مکان دقیق و جزییات آن را نمی دانست.
سخنگوی انستیتوی گمشدگان بوسنی می گوید: «جسد قربانیان تا ارتفاع ده متر روی هم انباشته شده بود. اسناد هویتی آنها هم در کنار اجساد دفن شده بود. ما می توانیم بگوییم که قربانیان، ساکنان چه روستاهایی بودند. این قربانیان، غیرنظامیان بوسنیایی و کروات بودند که در سال 1992 در منطقه پریدو کشته شدند.»
اولین اجساد در این گور جمعی دو ماه قبل در عمق هفت متری زمین پیدا شد.
جنگ بوسنی دست کم صد هزار قربانی داشت که اغلب آنها مسلمانانی بودند که توسط صربها با انگیزه نسل کشی کشته شدند.
تا کنون حدود صد گور جمعی که قربانیان این جنگ در آن دفن شده اند در بوسنی پیدا شده است.