رمضان با همه خوبیها ولطافتهایی که داشت بالأخره رخت بر بست وقلبهای مشتاق عاشقانش را در هاله ای از امید به بازگشتی دیگر و ترس از اینکه دیگر دیداری در کار نباشد رها کرد. رمضان امسال آمد وبسیاری از عزیزان ودوستان وآشنایانی که رمضان سال گذشته را در کنار ما به عبادت می پرداختند خبری […]

رمضان با همه خوبیها ولطافتهایی که داشت بالأخره رخت بر بست وقلبهای مشتاق عاشقانش را در هاله ای از امید به بازگشتی دیگر و ترس از اینکه دیگر دیداری در کار نباشد رها کرد.

رمضان امسال آمد وبسیاری از عزیزان ودوستان وآشنایانی که رمضان سال گذشته را در کنار ما به عبادت می پرداختند خبری نبود، و رمضان رفت و دوستانی را نیز با خود برد، و بار دیگر رمضان خواهد آمد، اما آیا ما خواهیم بود؟! و یا که رمضان می آید وبسیاری از ما ـ وشاید من وتو هم ـ زیر خروارها خاک خفته باشیم و با منکر و نکیر درگیر!
رمضان آمد و بارهای سنگین گناه کمرهای ما را خم کرده بود، در چشمه جوشان رمضان ـ بامید مغفرت وبخشش الهی ـ همه آن گناهان شسته شد و شخصیت هر یک از ما بگونه ای دیگر ساخته شد؛ دور از گناه و سرشار از باده غفران و بخشش الهی، با درسهایی از صبر و بردباری و اراده، و با آموزش فقر اختیاری که دارایان را با درد مستمندان و ناداران مجبور آشنا ساخت، با تربیت شکمی که اساس همه اختلافات طبقاتی و روابط اجتماعی است ـ البته برخی رمضان را فقط اختلاف در اوقات غذا می دانند و از آن ماه خورد و نوش و خواب و آرامش ساخته اند، با این وجود رمضان آنها را نیز از برکات خویش محروم نمی سازد!
در این ماه مبارک خداوند شیطانها را بزنجیر کشید تا مؤمنان بدور از وساوس شیطان و سربازانش بتوانند پله های صعود و رسیدن بخداوند را بپیمایند، و اکنون که رمضان رفت … تو گویی می خواهد مؤمنانی را که ادعای عشق می کنند بیازماید، تا ثابت شود که عشقشان عشقی است راستین و پایدار یا شعاری توخالی…
حال که رمضان رفته خداوند شیطانهایی را که چون شیر درنده یک ماه کامل در زنجیر بودند را به یکباره آزاد می کند، خود تصور کنید که شیطانها با چه شراست و ددمنشی ای به شکارهای خود حمله ور خواهند شد، از اینروست که اهل عرفان گفته اند شیطان پس از رمضان از همیشه وحشی تر و درنده تر است، چون شیری که یک ماه کامل در بند زنجیر بوده ولب به شکاری نزده باشد!
منکرات و گناهانی که در روز عید شاهد آنی خود ترجمانی است از این شر است و ددمنشی شیطان که همه آنها را در چشمان دوستان خویش زیبا جلوه می دهد…
ای مؤمن بیا با کمال صداقت و مردانگی کمر به طاعت خداوند بر بندیم تا کمر شیطان بشکنیم. البته با زاد و توشه ای که از باغچه رمضان برگرفته ایم می توانیم بسادگی به آرزویمان دست یابیم.
 در مکتب رمضان که خود سلطان فرصتهای طلایی است آموختیم که فرصتهای طلایی عبادت را غنیمت بشمریم، و اگر ما تنها و تنها به این نکته توجه کنیم تا آمدن رمضان آینده و درس دیگر بنظر من موفقیت بسیار بزرگی را بدست آورده ایم. در اینجا جای دارد به برخی از این فرصتهای طلایی اشاره ای کنیم.
۱- شش (۶) روز روزه ماه شوال که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: هر کسی که پس از روزه رمضان شش روز از شوال را روزه بگیرد گویا همه سال را روزه گرفته است.
۲- نمازهای تهجد سحرگاهان. در وقت سحر خداوند بندگانش را می خواند: آیا کسی هست که از من آمرزش بخواهد تا او را بیامرزم…، در این لحظه های حساس وفرصتهای طلایی جای دارد مؤمنان با حداقل دو رکعت نماز خود را به پیشگاه الهی نزدیک سازند وخواستهایشان را از او وتنها او بخواهند.
۳- پایبندی به نمازهای جماعت پنجگانه.
۴- نماز ضحی ـ یا اشراق ـ  دو رکعت نماز پس از بالا آمدن خورشید که بیشتر مردم از خداوند غافلند، پاداشت حج و عمره ی کاملی را برایت به ارمغان می آورد.
۵- پایبندی به دعاهای صبح و شام.
۶- لبخندی بر لبانت! آیا زحمتی دارد که دو لبت را کمی کش دهی و لبخندی بسازی که لبخند مؤمن به برادر مسلمانش صدقه است.
۷- روزه تاسوعا و عاشورا.
۸- اهتمام به عبادت در ده روز اول ماه ذی الحجه که در این ده روز عمل صالح پیش خداوند از هر چیز دیگری، حتی از جهاد در راه خدا بالاتر و والاتر است، مگر مجاهدی که با مال وجان خویش به معرکه رود و هرگز برنگردد!
۹- روزه روز عرفه که کفاره گناهان سال گذشته و آینده است.
۱۰- اهتمام و پایبندی به نمازهای جمعه، که جمعه تا جمعه کفاره گناهان میان آن دو و سه روز بیشتر است. ( یعنی ۱۰ روز)
اینها برخی از فرصتهای طلایی است که ما از بزرگترین و والاترین و باارزشترین فرصت طلایی که رمضان است آموختیم، رمضانی که در آن شبی است بهتر از هزار شب، یعنی بهتر از هشتاد و سه سال وچهار ماه، و آنانی که چیزی از کرم و سخاوت الهی درک می کنند می دانند که “بهتری” نزد خداوند چه معنا دارد! ـ شاید بیش از هزار سال وشاید هم بیشتر … ـ شب قدر پادشاه و سرور فرصتهای طلایی بود، وخوشا بحال آنانکه این فرصت را غنیمت شمردند.
اگر هر یک از ما این فرصتهای طلایی را با خطی بزرگ نوشته در اتاق خود وپیش روی خود آویزان کند تا همیشه بیادشان باشد بسادگی می تواند پیمان و عهدش را با رمضان تا بازگشت دوباره آن حفظ کند…
منبع: تابش