انوار وب: بوداییان نژادپرست میانمار شب گذشته حدود ۵۰ باب از منازل مسلمانان ایالت اراکان را به ‏آتش کشیدند.‏حدود 50 باب از منازل مسلمانان روهینگیا در روستای ‏نایرونگ ایالت اراکان، شب گذشته به دست بوداییان نژادپرست به آتش کشیده شد.‏ با وجود اینکه ظلم و فشار بوداییان بر مسلمانان روهینگیا، بر جهانیان ثابت شده است، […]

انوار وب: بوداییان نژادپرست میانمار شب گذشته حدود ۵۰ باب از منازل مسلمانان ایالت اراکان را به ‏آتش کشیدند.‏
حدود 50 باب از منازل مسلمانان روهینگیا در روستای ‏نایرونگ ایالت اراکان، شب گذشته به دست بوداییان نژادپرست به آتش کشیده شد.‏

با وجود اینکه ظلم و فشار بوداییان بر مسلمانان روهینگیا، بر جهانیان ثابت شده است، اما ‏خبرگزاری اراکان علت آتش گرفتن منازل مسلمانان را نامشخص گزارش کرده است.
بر اساس این گزارش، شمار بسیاری از پناهندگان روهینگیا در اردوگاه های ایالت اراکان از ‏کمبود آب آشامیدنی و وسایل مورد نیاز زندگی رنج می برند.‏
روهینگیاها مجبورند هر روز چندین ساعت در صف های طولانی برای بدست آوردن مقدار ‏کمی آب آشامیدنی وقت خود را صرف کنند و حتی اکثر اوقات از آب آلوده استفاده می کنند. ‏همین امر موجب بروز بسیاری از بیماریها در میان آنان به خصوص کودکان شده است.
منبع: خبرگزاری رسا