انوار وب: پس از به رسمیت شناختن اسلام در دو ایالت “برمن و هامبورگ” سومین ایالت این کشور نیز به در آستانه اجرای رسمی این طرح است.توافق اولیه میان موسسات اسلامی در آلمان و مقامات بلند پایه دولتی این کشور برای به رسمیت شناختن دین اسلام در ایالت “سکسونیا” انجام شده است. به گزارش خبرگزاريها […]

انوار وب: پس از به رسمیت شناختن اسلام در دو ایالت “برمن و هامبورگ” سومین ایالت این کشور نیز به در آستانه اجرای رسمی این طرح است.توافق اولیه میان موسسات اسلامی در آلمان و مقامات بلند پایه دولتی این کشور برای به رسمیت شناختن دین اسلام در ایالت “سکسونیا” انجام شده است.

به گزارش خبرگزاريها پس از به رسمیت شناختن اسلام در دو ایالت “برمن و هامبورگ” سومین ایالت این کشور نیز به در آستانه اجرای رسمی این طرح است. 

توافق اولیه میان موسسات اسلامی در آلمان و مقامات بلند پایه دولتی این کشور برای به رسمیت شناختن دین اسلام در ایالت “سکسونیا” انجام شده است. مقامات آلمان تاکید کرده اند برای احترام به مسلمانان، قراردادی در دست اجراست که به موجب آن مسلمانان که بخش عمده ای از این ایالت را تشکیل می دهند در این کشور به رسمیت شناخته شوند.

در حدود 70 درصد از شهروندان ایالت “سکسونیا” را مسلمانان تشکیل می دهند و بر اساس این قرارداد آنها دارای حقوق رسمی مانند اتباع ادیان دیگر در آلمان خواهند شد.