انوار وب: به گزارش خبرگزاری روهینگیا باندهای بودایی افراطی بازار محلی مربوط به مسلمانان را در شهر “پولی بازار” به آتش کشیدند. کوکو لین یکی از فرماندهان روهینگیایی به صراحت اعلام کرد که بوداییان افراطی با همکاری نیروهای امنیتی این مکان را به آتش کشیده­اند اما عوامل ناشناخته­ای وراء این اعمال افراطی وجود دارد. این […]

انوار وب: به گزارش خبرگزاری روهینگیا باندهای بودایی افراطی بازار محلی مربوط به مسلمانان را در شهر “پولی بازار” به آتش کشیدند.

کوکو لین یکی از فرماندهان روهینگیایی به صراحت اعلام کرد که بوداییان افراطی با همکاری نیروهای امنیتی این مکان را به آتش کشیده­اند اما عوامل ناشناخته­ای وراء این اعمال افراطی وجود دارد.

این منبع همچنبن افزود مردم روهینگیا در شرایط بسیار غم­انگیزی زندگی می کنند زیرا زندگی آنها هر لحظه تهدید می­شود و به مدت چند سال است که توسط بوداییان افراطی مورد حمله قرار می گیرند اما حکومت ساکت نشسته و هیچ کاری انجام نداده است.

منبع: اخبار جهان اسلام