انوار وب: شب گذشته تعدادی از بوداییان افراطی، مسجدی تاریخی در یكی از روستاهای ایالت اراكان را به آتش كشیدند.به گزارش تقریب در ساعت ۲۱:۳۰  شنبه شب به وقت محلی، گروهی از راهبان افراطی بودایی یك مسجد تاریخی در یكی از روستاهای حومه شهر مانگدو را به آتش كشیدند.به گفته شاهدان عینی، بوداییان افراطی شب […]

انوار وب: شب گذشته تعدادی از بوداییان افراطی، مسجدی تاریخی در یكی از روستاهای ایالت اراكان را به آتش كشیدند.
به گزارش تقریب در ساعت ۲۱:۳۰  شنبه شب به وقت محلی، گروهی از راهبان افراطی بودایی یك مسجد تاریخی در یكی از روستاهای حومه شهر مانگدو را به آتش كشیدند.
به گفته شاهدان عینی، بوداییان افراطی شب گذشته بازار شهر مانگدو در ایالت اراكان را به آتش كشیدند اما به دلیل دخالت پلیس و ناكام ماندن آنان در سوزاندن باقی مغازه‌ها، در راه بازگشت به محل سكونت خود مسجد تاریخی روستای “خاندا فارا” را نیز به آتش كشیدند.  این مسجد تاریخی به نام “علی حكیم” نامیده می‌شد و در قسمت جنوبی شهر مانگدو قرار داشت.
یكی از شاهدان عینی با بیان اینكه فوراً با آتش نشانی و پلیس تماس گرفته است ابراز تأسف كرد كه آنان به مردم اجازه كمك رسانی و خاموش كردن آتش را نمی‌دادند.