بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس بیانیه حمایت از طرح «نور» را امضا نکردند به نظر می‌رسد بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس حاضر به حمایت از طرح «نور» نشده اند./فرارو

بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس بیانیه حمایت از طرح «نور» را امضا نکردند

به نظر می‌رسد بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس حاضر به حمایت از طرح «نور» نشده اند./فرارو