انواروب: یك گروه فعال زنان مسلمان در هند اقدام به تأسیس دادگاه قرآنی برای رسیدگی به مشكلات حقوقی زنان مسلمان این كشور كرده است.به گزارش تقریب، گروه فعال زنان پیشرو مسلمان در هند با تأسیس دادگاه قرآنی، به رسیدگی به مشكلات حقوقی زنان فقیر و محروم این كشور كمك بسزایی كرده است.این دادگاه عدالت محور، […]

 انواروب: یك گروه فعال زنان مسلمان در هند اقدام به تأسیس دادگاه قرآنی برای رسیدگی به مشكلات حقوقی زنان مسلمان این كشور كرده است.
به گزارش تقریب، گروه فعال زنان پیشرو مسلمان در هند با تأسیس دادگاه قرآنی، به رسیدگی به مشكلات حقوقی زنان فقیر و محروم این كشور كمك بسزایی كرده است.
این دادگاه عدالت محور، بر اساس اصول قرآنی، به مشكلات خانوادگی و اختلافات زناشویی زنان مسلمان رسیدگی می‌كند. احكام صادره از این دادگاه نیز توسط روحانیون مسلمان و با توجه به آیات قرآن صادر می‌شود.
دست اندركاران تأسیس دادگاه قرآنی به دلیل نارضایتی زنان مسلمان هند از طلاق‌های یك‌طرفه كه در دادگاه‌های این كشور انجام می‌شود و امتناع همسران از حمایت مالی پس از طلاق، تصمیم به تأسیس دادگاهی برای حمایت از این زنان و اجرای عدالت بر اساس آموزه‌های قرآن كریم گرفتند.
در این دادگاه مسائل مربوط به طلاق، تعدد زوجات و عدم پرداخت نفقه مورد بررسی و صدور حكم قرار می‌گیرد.