شش مقام جهان عرب راه حل دو کشوری و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در مرزهای چهارم ژوئن سال ۱۹۶۷ میلادی با پایتختی بخش شرقی بیت المقدس اشغالی مطابق با قطعنامه های بین المللی ذی ربط را مورد تاکید قرار دادند. این نشست شش جانبه با حضور «ایمن الصفدی»، معاون نخست وزیر و […]

 

شش مقام جهان عرب راه حل دو کشوری و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در مرزهای چهارم ژوئن سال ۱۹۶۷ میلادی با پایتختی بخش شرقی بیت المقدس اشغالی مطابق با قطعنامه های بین المللی ذی ربط را مورد تاکید قرار دادند.

این نشست شش جانبه با حضور «ایمن الصفدی»، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن، «سامح شکری»، وزیر امور خارجه مصر، «حسین الشیخ»، دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و وزیر امور مدنی تشکیلات خودگردان، «انور بن محمد قرقاش»، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات و «محمد بن عبدالعزیز الخلیفی»، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه قطر برگزار شده است./مستقل