انوار وب: هشت مسجد در شهر و دهات پنجکنت تاجیکستان در تاریخ 12/5 /2015 مصادف با 22/2/1394، به استراحت گاه، دفاتر شورای رؤسای محله ها، كتابخانه و دیگر اماکن تفریحی تبدیل شده است. این فیصله در جلسه شورای هماهنگ ‌سازی مقامات بلند پایه شهر پنجکنت با شرکت فعالان جامعه مدنی، مديران مدارس حكومتی، روحانیون و […]

انوار وب: هشت مسجد در شهر و دهات پنجکنت تاجیکستان در تاریخ 12/5 /2015 مصادف با 22/2/1394، به استراحت گاه، دفاتر شورای رؤسای محله ها، كتابخانه و دیگر اماکن تفریحی تبدیل شده است.

این فیصله در جلسه شورای هماهنگ ‌سازی مقامات بلند پایه شهر پنجکنت با شرکت فعالان جامعه مدنی، مديران مدارس حكومتی، روحانیون و رؤسای مؤسسه ها و كارخانه ‌های شهر پنجکنت، صورت گرفته است.
 
ریاست این جلسه را که استاندار شهر پنجکنت اوزجان نظرزاده به عهده داشت، در صحبت های خود نگرانی خود را نسبت به بیداری اسلامی در بین قشر جوان تاجیکستان ابراز کرد، و افزود بسیار جای تاسف است که جوانان ما به احزاب اسلامی می پیوندند.
 
همچنان وی در سخنان خویش فعالیت دینی جوانان را در مساجد نگران کننده خواند و 21 مسجد را غیرقانونی اعلان کرد، و رأی به تبدیل هشت مسجد به استراحت گاه، کتابخانه، کلوب، بنگاه و دیگر اماکن تفریحی داد، و افزود 13 مسجد دیگر را نیز به زودی به چنین اماکنی تبدیل خواهیم کرد.