انوار وب: یکی از قدیمی ترین مساجد یونان که با چوب ساخته شده به موزه تبدیل می شود.به نقل از «الالوکه»، در شهر«سیریس» یونان، یکی از قدیمی ترین مساجد اروپا قرار دارد که با چوب ساخته شده است و نام آن«مسجد سینسیرلی» است. این مسجد به سبک عثمانی ساخته شده و به بیش از یک […]

انوار وب: یکی از قدیمی ترین مساجد یونان که با چوب ساخته شده به موزه تبدیل می شود.
به نقل از «الالوکه»، در شهر«سیریس» یونان، یکی از قدیمی ترین مساجد اروپا قرار دارد که با چوب ساخته شده است و نام آن«مسجد سینسیرلی» است.

این مسجد به سبک عثمانی ساخته شده و به بیش از یک قرن پیش باز می گردد.
این مسجددر جنگ جهانی دوم به پایگاه ارتش تبدیل شد و پس از آن به دلیل بی توجهی ها در آن علفهای هرز روییده است و به تازگی نیز قرار است این مسجد به موزه تبدیل شود.
لیلی سامبانوبولو، کارشناش میراث فرهنگی گفت: این مسجد در حال ریزش بود و آب به آن نفوذ کرده بود.
مرمت مسجد 10 سال به طول انجامیده است و از سال 2010 تا 1012 بازسازی طبقه همکف آن طول کشیده است.
منبع: شبستان