انواروب: دادستان شهر کولاب در نشست خبری نهاد تحت امرش اعلام کرده است که، 10 امام خطیب مساجد‌ این شهر جریمه شده‌اند. همچنین جای 54 مسجد به قول وی غیررسمی ورزشگاه، خانه استقامتی، اتاق کاری ناظر منطقوی، مهد کودک و بنگاه طبّی تاسیس یافته‌است . از دادستان شهر كلاب خبر رسیده است که، 10 امام […]

انواروب: دادستان شهر کولاب در نشست خبری نهاد تحت امرش اعلام کرده است که، 10 امام خطیب مساجد‌ این شهر جریمه شده‌اند.

همچنین جای 54 مسجد به قول وی غیررسمی ورزشگاه، خانه استقامتی، اتاق کاری ناظر منطقوی، مهد کودک و بنگاه طبّی تاسیس یافته‌است .

از دادستان شهر كلاب خبر رسیده است که، 10 امام حطیب این شهر به بهانه رعایت نکردن قانون و با تهمت وافترا جریمه شده اند و 54 مسجد نیز به نهانه غیر قانونی بودن به مکان‌های تفریحی و اتاق های كاری دولتی تبدیل شده‌است.

رحمانعلی امام‌زاده، دادستان شهر کولاب در نشست خبری نهاد تحت امرش گفت: این امام خطیب ها به جهت بی مسؤولیتی و کمبودی در مساجد‌ تحت اختیارشان مجازات شده‌اند. به گفته وی، هر کدام آنها جریمه شده و نسبت به د‌یگر مساجد‌ نظارت های جدی و شدید به راه مانده شده‌است .
اما جناب امام‌زاده شرح نداد که، این امام خطیب ها در اجرای کدام وظائف خود بی مسؤولیتی کرده و چی نقص‌هایی در مساجد‌ آشکار شده‌است .

در این نشست دادستان شهر کولاب هچنین گفت که، در شهر کولاب 72 مسجد رسمی فعالیت داشته، و جای 54 مسجد به قول وی غیررسمی ورزشگاه، خانه استقامتی، اتاق کاری ناظر منطقوی، مهد کودک و بنگاه طبّی تاسیس یافته‌است .
منبع: وستوک نیوز