انوار وب:  در اعتراض به اهانت به پیامبر اکرم (ص) در مقاله ای یکی از نویسندگان موریتانی ، زنان مسلمان این کشور در حضوری بزرگ و بی سابقه تظاهرات کرده و خواهان محاکمه و مجازات نویسنده موهن شدند.بر اساس گزارش پایگاه الیوم السابع؛ زنان مسلمان موریتانی با فریاد بلندی نویسنده مقاله موهن به پیامبر اکرم […]

انوار وب:  در اعتراض به اهانت به پیامبر اکرم (ص) در مقاله ای یکی از نویسندگان موریتانی ، زنان مسلمان این کشور در حضوری بزرگ و بی سابقه تظاهرات کرده و خواهان محاکمه و مجازات نویسنده موهن شدند.
بر اساس گزارش پایگاه الیوم السابع؛ زنان مسلمان موریتانی با فریاد بلندی نویسنده مقاله موهن به پیامبر اکرم را محکوم کرده و با پیمودن 5 کیلومتر شعارهایی در لزوم محاکمه وی سر دادند.
حضور زنان مسلمان موریتانی در اعتراض به اهانت های نویسنده مقاله در نوع خود بی نظیر بود، آنان در برابر استانداری شهر نواذیبو تجمع کرده و با فریادها و شعارهای مختلف؛ اعتراض خود از اهانت یک شخص به پیامبر (ص) در کشورشان را نشان دادند.
زنان مسلمان موریتانی تاکید کردند که برگزاری تظاهرات مذکور در راه محکوم سازی اهانت به مقدسات اسلامی از سوی کافران شکل گرفته است و خواهان مجازات نویسنده به شکل فوری هستند.
در همین راستا شورای نخست وزیری موریتانی به ریاست جمهوری این کشور « محمد ولد عبدالعزیز» با اشاره به موضوع اهانت به مقدسات اسلامی ، چنین کاری را غیر مسوولانه عنوان کرده و آن خروج از شریعت اسلامی معرفی کردند.
بر اساس گزارش روزنامه المصریون، ریاست جمهوری موریتانی همچین در جمع مردم تاکید کرد: اسلام دین دولت موریتانی می باشد؛ و همگان باید بدانند که موریتانی یک جمهور اسلامی است که از اسلام حمایت خواهد کرد، و آزادی به معنای اهانت به ادیان را قبول ندارد،  بلکه دین مقدم بر تمام آن مسایل است.
لازم به ذکر است که مسوولین امنیتی موریتانی روز جمعه صبح نویسنده موهن به پیامبر اکرم( ص) را بازداشت کردند؛ وی در چند روز قبل اقدام به انتشار مقاله ای با عنوان « دین، دینداری و معلمان» نمود که در آن به پیامبر (ص) اهانت شده بود.
به دنبال انتشار چنین مقاله ای، خانواده نویسنده از وی تبری جستند  همچنین از حقوقدانان اعلام کردند که وی به اتهام ارتداد به شکل رسمی محاکمه خواهد شد.
منبع: شفقنا