انوار وب: تخریب خانه و املاک فلسطینیان نسبت به ۵ سال گذشته در بالاترین میزان خود قرار گرفت.مجموعا 25 سازمان مردم نهاد بین المللی در سندی آشکار کردند که تخریب خانه های فلسطینی با رشد 43 درصدی به بیشترین میزان خود در طول 5 سال گذشته رسیده است. سازمان های کمک رسانی اظهار داشتند که […]

انوار وب: تخریب خانه و املاک فلسطینیان نسبت به ۵ سال گذشته در بالاترین میزان خود قرار گرفت.
مجموعا 25 سازمان مردم نهاد بین المللی در سندی آشکار کردند که تخریب خانه های فلسطینی با رشد 43 درصدی به بیشترین میزان خود در طول 5 سال گذشته رسیده است.

سازمان های کمک رسانی اظهار داشتند که تنها از تاریخ 28 جولای تا 31 دسامبر 2013 حدود 663 خانه فلسطینیان تخریب شده است که در طول 5 سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است.
اما در مقابل فلسطینیانی که در پی این بی خانمانی آواره شده اند هنوز تحت پوشش کمک های کمیته صلیب سرخ قرار نگرفته اند اگرچه این سازمان مدعی است کمک هایش را به مردم فلسطین ادامه می دهد.
این تخریب نه تنها اموال فلسطینیان را مخدوش می کند بلکه آنها را وارد فاز آوارگی کرده و به در نهایت به مهاجرانی بدون جا و مکان مبدل می سازد.
منبع: شبستان