انواروب: هواداران «محمد مرسی» برای در تنگنا قرار دادن حکومت، کمپین«مصرف انرژی برق» را به راه انداختند.به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منابع عربی، هواداران «محمد مرسی» رئیس جمهوری مصر، به روشن کردن همه لامپ های منازل به مدت یک هفته به منظور مصرف انرژی برق و در تنگنا قرار دادن حکومت فراخواندند.همزمان با […]

انواروب: هواداران «محمد مرسی» برای در تنگنا قرار دادن حکومت، کمپین«مصرف انرژی برق» را به راه انداختند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منابع عربی، هواداران «محمد مرسی» رئیس جمهوری مصر، به روشن کردن همه لامپ های منازل به مدت یک هفته به منظور مصرف انرژی برق و در تنگنا قرار دادن حکومت فراخواندند.
همزمان با این فراخوانی، اعضای جماعت اعضای جماعت الاخوان در استان های مصر کمپنی برای نپرداختن قبض برق برپا کردند؛ به دلیل اینکه درآمد آن به کشته شدگان بیگناه اختصاص داده شود.
اعضای الاخوان از خشمی که در برخی از استان ها به علت قطعی مکرر برق وجود دارد، استفاده کرده است.
«محمد صهیب» یکی از جوانان جماعت اسلامی و یکی از مبلغان این کمپین گفت: این اقدام نوعی فشار به حکومت کنونی و تاکید بر شکست آن است.
صهیب افزود: تصاویر فوتوگرافی از این حادثه برای انتشار آن در شبکه های ارتباط جمعی گرفته خواهد شد.
درهمین راستا، مسئول وزارت برق و انرژی مصر تاکید کرد: بحران قطعی جریان برق طی روزهای آتی پایان خواهد یافت. قطعی جریان در روزهای گذشته به علت افزایش درجه گرما و کمبود سوخت بوده است.