انواروب: «اكمل‌الدين احسان اوغلو»، دبيركل سازمان همكاری اسلامی، در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورك، ضمن تشكيل نشست جداگانه‌ای، راه‌كارهای تشكيل شبكه اسلامی حمايت مالی از فلسطين را به بحث و بررسی می‌گذارد. به گزارش ايكنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «oci»، اكمل‌الدين احسان اوغلو كه برای شركت در همايش سالانه وزرای امور خارجه […]

انواروب: «اكمل‌الدين احسان اوغلو»، دبيركل سازمان همكاری اسلامی، در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورك، ضمن تشكيل نشست جداگانه‌ای، راه‌كارهای تشكيل شبكه اسلامی حمايت مالی از فلسطين را به بحث و بررسی می‌گذارد.
به گزارش ايكنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «oci»، اكمل‌الدين احسان اوغلو كه برای شركت در همايش سالانه وزرای امور خارجه كشورهای عضو سازمان همكاری اسلامی به نيويورك سفر كرده، قرار است در نشستی با موضوع فلسطين شركت كند.
اين نشست، به همت سازمان همكاری اسلامی در جهت ياری رساندن به مردم و دولت فلسطين برای مواجهه با موقعيت دشوار مالی كه از سوی رژيم اشغالگر صهيونيستی به آنان تحميل شده است، برگزار خواهد شد.
شركت‌كنندگان در اين نشست قرار است، با تشكيل شبكه‌ای اسلامی برای پشتيبانی مالی از فلسطين اقدام كنند.
دبيركل سازمان همكاری اسلامی در سفر يك هفته‌ای خود به نيويورك در نشست‌های جداگانه‌ای درباره كشورهای سومالی، سيرالئون، مالی، بوسنی‌ و هرزگوين، جامو و كشمير، ايالتی در شمال غربی هندوستان و اقليت مسلمان روهينگيا نيز شركت خواهد كرد.
گفتنی است، نشست وزرای امور خارجه سازمان همكاری اسلامی در حاشيه 68 امين مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورك برگزار خواهد شد.