شورای علمای قرقیزستان در نشستی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس این قانون در صورتی که فرد و یا سازمانی به مقدسات اسلامی توهین کند به شدیدترین نحو با آن برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری «واستوک نیوز»، شورای علمای قرقیزستان در نشستی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس این قانون […]

شورای علمای قرقیزستان در نشستی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس این قانون در صورتی که فرد و یا سازمانی به مقدسات اسلامی توهین کند به شدیدترین نحو با آن برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری «واستوک نیوز»، شورای علمای قرقیزستان در نشستی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس این قانون در صورتی که فرد و یا سازمانی به مقدسات اسلامی توهین کند به شدیدترین نحو با آن برخورد خواهد شد.

سخنگوی مفتیات قرقیزستان در این زمینه گفت: در مدت اخیر توهین به مقدسات اسلامی با بهانه های مختلف در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افزایش داشته که بایستی در این زمینه اقدام صورت می‌گرفت.
«مقصد آتبایف» افزود: تاکنون مفتیات حق برخورد با این افراد را نداشتند اما از این به بعد در صورت انتشار مطالب با محتوای ضد اسلام شورای علمای قرقیزستان آن را بررسی کرده در چارچوب قوانین این کشور از آن فرد و یا سازمان به دادگاه شکایت می‌کنند.
وی گفت: مفتیات از حقوق مسلمانان قرقیزستان دفاع می‌کند و ارتباطات مفتیات با شهروند این کشور تقویت خواهد شد.
منبع: وستوک نیوز