انواروب: پارلمان آلمان قانون ممنوعیت داشتن برقع برای زنان در محل کار را تصویب کرد. به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ دیروز پنجشنبه، پارلمان آلمان قانون ممنوعیت داشتن برقع برای زنان در محل کار و نیز اجبار زنان نقابدار در دولت به هنگام نیاز را تصویب کرد. این قانون جدید را که کارمندان […]

 

 

 

انواروب: پارلمان آلمان قانون ممنوعیت داشتن برقع برای زنان در محل کار را تصویب کرد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ دیروز پنجشنبه، پارلمان آلمان قانون ممنوعیت داشتن برقع برای زنان در محل کار و نیز اجبار زنان نقابدار در دولت به هنگام نیاز را تصویب کرد.

این قانون جدید را که کارمندان و سربازان را از پوشاندن صورت خود در محل کار منع می کند، مجلس ایالات آلمان نیز باید تصویب کند تا به مرحله اجرا درآید.

ائتلاف حاکم در آلمان متشکل از حزب صدر اعظم، حزب سوسیال مسیحی و حزب سوسیال دموکرات در خصوص این قانون اعلام کردند که پوشاندن چهره از عقیده ای دینی یا فکری برآمده است که با اصل بی طرفی دولت در خصوص کارمندانش در تعارض است.

معترضان می گویند این قانون سیاسی و نمادین است و مواردی که این حکم با آن انطباق دارد بسیار محدود است.
منبع: شبستان