انواوب: منشور سازمان همکاری اسلامی در جریان نشست مجلس سنای ازبکستان در تاریخ 12 فروردین ماه به تصویب رسید. به نقل از پایگاه خبری «Trend»، منشور سازمان همکاری اسلامی در تاریخ 24 اسفند سال 86 در شهر داکار در سنگال به تصویب رسید و ازبکستان با پذیرش این منظور ملزم به تبعیت از قوانین آن […]

انواوب: منشور سازمان همکاری اسلامی در جریان نشست مجلس سنای ازبکستان در تاریخ 12 فروردین ماه به تصویب رسید.

به نقل از پایگاه خبری «Trend»، منشور سازمان همکاری اسلامی در تاریخ 24 اسفند سال 86 در شهر داکار در سنگال به تصویب رسید و ازبکستان با پذیرش این منظور ملزم به تبعیت از قوانین آن شده است.

صادق صفایف، رئیس کمیته مسائل سیاست خارجی مجلس سنا ازبکستان گفت: با تصویب این منشور، ازبکستان بار دیگر بر حمایت سیاسی و تلاش برای توسعه و تحکیم همکاری با سازمان همکاری اسلامی و کشورهای مسلمان تأکید کرد.

او افزود: تصویب این منشور حقوقی امکان جذب منابع مالی از مؤسسات مالی اسلامی به ویژه بانک توسعه اسلامی را برای ازبکستان فراهم می‌آورد.

ازبکستان در سال 1996 به جمع کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پیوست که امروز 57 عضو دارد. ازبکستان ریاست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سال 2016 را نیز بر عهده دارد.
منبع: ایکنا