تصویری از برگزاری مجلس ترحیم عبدالمجید الزندانی – مؤسس اخوان‌‌المسلمین یمن – از سوی حماس (اخوان المسلمین فلسطین) در قطر با حضور اسماعیل هنیه و مقامات ارشد حماس.

تصویری از برگزاری مجلس ترحیم عبدالمجید الزندانی – مؤسس اخوان‌‌المسلمین یمن – از سوی حماس (اخوان المسلمین فلسطین) در قطر با حضور اسماعیل هنیه و مقامات ارشد حماس.