انوار وب: پس از آن که نیروهای امریکایی به یک مسجد در مناطق جنوب غربی افغانستان حمله و اقدام به هتک حرمت به قرآن کریم کردند، شمار زیادی از مردم افغانستان تظاهراتی گسترده علیه نیروهای امریکایی برگزار کرده‌اند.مقامات امنیتی محلی افغان گفتند، شمار زیادی از معترضان روز سه شنبه (۱۷ دی) در خیابان های ولایت […]

انوار وب: پس از آن که نیروهای امریکایی به یک مسجد در مناطق جنوب غربی افغانستان حمله و اقدام به هتک حرمت به قرآن کریم کردند، شمار زیادی از مردم افغانستان تظاهراتی گسترده علیه نیروهای امریکایی برگزار کرده‌اند.
مقامات امنیتی محلی افغان گفتند، شمار زیادی از معترضان روز سه شنبه (۱۷ دی) در خیابان های ولایت وردک تجمع کردند و شعارهای ضد امریکایی سر دادند و پرچم امریکا و آدمک های باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را به آتش کشیدند.
معترضان همچنین مسیر میان کابل و قندهار را که از ولایت وردک عبور می کند، مسدود کردند.
مردم محلی گفتند نیروهای امریکایی در حمله شبانه به یک مسجد در یک روستا حمله کردند و به کتاب مقدس مسلمانان بی احترامی کردند.
این اولین بار نیست که نیروهای نظامی امریکایی به قرآن کریم بی احترامی می‌کنند. در سال های اخیر، آنها نسخه هایی از کتاب مقدس مسلمانان را به آتش کشیده‌اند که این هتک حرمت اعتراضات خیابانی گسترده ای را به دنبال داشت و مقامات افغانستان نیز این حرکت را محکوم کردند.
هتک حرمت اخیر به قرآن کریم به احساسات ضد امریکایی در سرار کشور جنگ زده افغانستان دامن زده است.
معترضان همچنین مخالفت خود را با توافق امنیتی درباره ادامه حضور نظامی امریکا در افغانستان نشان دادند. این پیمان امنیتی میان واشنگتن و کابل مسیر را برای تمدید حضور نظامی امریکا در افغانستان هموار می‌سازد.
واشنگتن وعده داده است که همه نیروهای نظامی خود را تا سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج می‌کند. اگرچه واشنگتن درگیر مذاکراتی زیرکانه با کابل بر سر همکاری استراتژیک پس از سال ۲۰۱۴ می‌باشد.
امریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۱ به عنوان بخشی از جنگ علیه تروریسم به افغانستان لشکرکشی کردند. در این حمله طالبان از قدرت به زیر کشیده شد اما بی ثباتی و ناامنی همچنان در سراسر این کشور موج می‌زند.
منبع: پرس تی وی