اسلام خواهان مصر روز شنبه در حمایت از محمد مرسی رئیس جمهور این کشور و افزایش اختیارات وی و نیز پیش نویس قانون اساسی جدید در قاهره تظاهرات کردند.تظاهرات در مرکز قاهره یک روز بعد از آن برگزار می شود که روز جمعه ده ها هزار نفر از مخالفان مرسی با تجمع در میدان مرکزی […]

اسلام خواهان مصر روز شنبه در حمایت از محمد مرسی رئیس جمهور این کشور و افزایش اختیارات وی و نیز پیش نویس قانون اساسی جدید در قاهره تظاهرات کردند.
تظاهرات در مرکز قاهره یک روز بعد از آن برگزار می شود که روز جمعه ده ها هزار نفر از مخالفان مرسی با تجمع در میدان مرکزی تحریر به دستور جدید رئیس جمهور مبنی بر افزایش اختیارات وی و نیز تصویب قانون اساسی جدید اعتراض کردند.
تا اواسط صبح، صدها نفر از تظاهرکنندگان طرفدار مرسی که عضو حزب اخوان المسلمین و برخی احزاب تندروی سلفی هستند در دانشگاه قاهره تجمع کردند. نیروهای ضد شورش نیز در حال آماده باش به سر می برند.
تظاهرکنندگان که پارچه نوشته هایی در حمایت از مرسی حمل می کردند شعار می دادند «مردم اجرای احکام الهی را خواستار هستند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، اخوان المسلمین و سایر طرفداران مرسی، مخالفان وی را به عنوان دشمنان انقلاب این کشور معرفی می کنند.