انواروب: به گفته پلیس فرانسه نزدیک به 130 نفر به دعوت انجمن های مدافع حقوق پناهندگی و احزاب چپگرای فرانسه در میدانی در شهر کمپیر شمال این کشور تظاهرات کردند تا از ساخت مسجدی در این شهر حمایت کنند. به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه الخبر الجزایر، این تظاهرات در واکنش به تجمع اعتراض آمیز […]

انواروب: به گفته پلیس فرانسه نزدیک به 130 نفر به دعوت انجمن های مدافع حقوق پناهندگی و احزاب چپگرای فرانسه در میدانی در شهر کمپیر شمال این کشور تظاهرات کردند تا از ساخت مسجدی در این شهر حمایت کنند.

به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه الخبر الجزایر، این تظاهرات در واکنش به تجمع اعتراض آمیز حدود صد تن از حامیان ائتلاف مقاومت کمپیر و شماری از جنبش های راست افراطی فرانسه برگزار شد که در اعتراض به احداث این مسجد تظاهرات کرده بودند.

پلیس فرانسه با حضور در بین مختلفان و موافقان احداث مسجد، از بروز هرگونه درگیری بین دو طرف ممانعت کرد.
منبع: آرماگدون