وزارت بهداشت غزه در جدیدترین آمار، شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را ۳۵ هزار و ۸۵۷ شهید و ۸۰ هزار و ۲۹۳ مجروح اعلام کرد./ایسنا

وزارت بهداشت غزه در جدیدترین آمار، شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را ۳۵ هزار و ۸۵۷ شهید و ۸۰ هزار و ۲۹۳ مجروح اعلام کرد./ایسنا