شمار قربانیان گردباد “بوپا”در فیلیپین به مرز پانصد کشته رسید. هنوز از تعداد دقیق مفقود الاثرها اطلاعی در دست نیست و با توجه به شدت حادثه و جمعیت بالای منطقه احتمال داده می شود بر تعداد کشته ها افزوده شود. دولت مانیل در همین راستا خواستار کمک جامعه بین الملل شده است.عملیات امدادرسانی در جریان […]

شمار قربانیان گردباد “بوپا”در فیلیپین به مرز پانصد کشته رسید. هنوز از تعداد دقیق مفقود الاثرها اطلاعی در دست نیست و با توجه به شدت حادثه و جمعیت بالای منطقه احتمال داده می شود بر تعداد کشته ها افزوده شود. دولت مانیل در همین راستا خواستار کمک جامعه بین الملل شده است.
عملیات امدادرسانی در جریان است و امدادگران تنها در جزیره میندانائو 475 جسد جمع آوری کرده اند.
یک زن که شوهرش مفقود شده می گوید: “برای شوهرم با این وضعیت چه اتفاقی می تواند افتاده باشد؟ ذهنم آشوب است. امیدوارم که دوباره او را زنده ببینم اگر نه جسدش را حتما می خواهم.”
تخریب خانه ها، رانش زمین و جاری شدن سیل خسارتهای مالی زیادی را بوجود آورده و جستجوی ناپدید شدگان و کمک به زخمی ها را با کندی روبرو ساخته است.
حدود دویست هزار نفر در پی این گردباد که سرعت آن در مقاطعی از دویست کلیومتر بر ساعت هم گذشت، منازل خود را ترک و آواره شده اند.
وقوع گردباد و توفان و جاری شدن سیل بدلیل موقعیت جغرافیایی فیلیپین پدیده غریبی در این کشور محسوب نمی شود، اما “بوپا” یکی از شدیدترین آنها طی سالهای اخیر است. این گردباد طی یک دو روز آینده به دریای چین می رسد.