انوار وب: گروهی از صهیونیست های افراطی تحت حمایت نیروهای اشغالگرروز یکشنبه به صحن های مسجد الاقصی یورش برده و به زور وارد آن شدند.شهرک نشینان صهیونیست به همراه یک خاخام افراطی به نام “یهودا گلیک” بامداد امروز از منطقه باب المغاربه وارد صحن مسجد شدند در حالی که تعدادی از نیروهای ویژه پلیس رژیم […]

انوار وب: گروهی از صهیونیست های افراطی تحت حمایت نیروهای اشغالگرروز یکشنبه به صحن های مسجد الاقصی یورش برده و به زور وارد آن شدند.
شهرک نشینان صهیونیست به همراه یک خاخام افراطی به نام “یهودا گلیک” بامداد امروز از منطقه باب المغاربه وارد صحن مسجد شدند در حالی که تعدادی از نیروهای ویژه پلیس رژیم صهیونیستی  از این شهرک نشینان حمایت می کردند.

این خاخام افراطی پس از ورود به مسجد الاقصی به ارائه توضیحات لازم درباره این مکان بر اساس روایت تلمودی و تشریح اسطوره معبد کذایی پرداخت.
این در حالی است که تدابیر امنیتی شدیدی از سوی پلیس رژیم صهیونیستی برای ورود نمازگزاران و طلاب علوم دینی به داخل مسجد الاقصی وضع شده است.
گفتنی است صهیونیستها تعرض به مسجدالاقصی و مقدسات مسلمانان را در هفته های اخیر افزایش داده اند كه با واكنش گسترده علمای مسلمان و سازمانهای مختلف بین المللی همراه بوده است.
منبع: تقریب