نمایندگان مجلس افزایش تعطیلات به ۲ روز در هفته را تصویب کردند اما جزییات بیشتر و انتخاب روزهای تعطیل به نشست بعدی موکول شد. به نظر می‌رسد همچنان بر سر تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اختلاف نظر وجود دارد./مستقل

نمایندگان مجلس افزایش تعطیلات به ۲ روز در هفته را تصویب کردند اما جزییات بیشتر و انتخاب روزهای تعطیل به نشست بعدی موکول شد.

به نظر می‌رسد همچنان بر سر تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اختلاف نظر وجود دارد./مستقل