انوار وب: مدرسه کاتولیک «سن لویی» در شهر «واترلو» فرانسه، با تغییر کاربری به مسجد تبدیل خواهد شد. به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «islametinfo»، این مدرسه به انجمن اسلامی شهر واترلو فروخته شد و قرار است این انجمن از آن به عنوان مسجد استفاده کند. واگذاری این مؤسسه کاتولیک به مسلمانان بحث‌هایی را میان سیاستمداران […]

انوار وب: مدرسه کاتولیک «سن لویی» در شهر «واترلو» فرانسه، با تغییر کاربری به مسجد تبدیل خواهد شد.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «islametinfo»، این مدرسه به انجمن اسلامی شهر واترلو فروخته شد و قرار است این انجمن از آن به عنوان مسجد استفاده کند.

واگذاری این مؤسسه کاتولیک به مسلمانان بحث‌هایی را میان سیاستمداران و مخالفان ساخت مساجد در فرانسه برانگیخته است.

این در حالی است که تیری گولمب، مشاور شهرداری واترلو از این طرح استقبال کرده و گفت: از ایجاد مکانی عبادی برای مسلمانان منطقه خرسندم، هرچند این موضوع بحث‌هایی را به دنبال خواهد داشت، اما حق ادای فرایض در شرایط مطلوب به همبستگی اجتماعی کمک می‌کند.
این مقام فرانسوی افزود: مسلمانان جزء لاینفک شهر ما هستند؛ بنابراین وقت آن رسیده که حضور اسلام را در شهرمان بپذیریم.
منبع: ایکنا