انواروب: ایتالیا بیش از یک و نیم میلیون مسلمان دارد؛ اما در سراسر این کشور تنها هشت مسجد وجود دارد! به نقل از پایگاه خبری« QUARTZ»، جمعیت مسلمان ایتالیا به شدت با مشکل کمبود مسجد در این کشور مواجه است. در ایتالیا تنها هشت مسجد وجود دارد که عناصر معماری مشخص مانند گنبد و مناره […]

انواروب: ایتالیا بیش از یک و نیم میلیون مسلمان دارد؛ اما در سراسر این کشور تنها هشت مسجد وجود دارد!

به نقل از پایگاه خبری« QUARTZ»، جمعیت مسلمان ایتالیا به شدت با مشکل کمبود مسجد در این کشور مواجه است.

در ایتالیا تنها هشت مسجد وجود دارد که عناصر معماری مشخص مانند گنبد و مناره دارند.
این در حالی‌ است که فرانسه با داشتن حدود چهار برابر جمعیت مسلمان نسبت به ایتالیا دارای ۲۲۰۰ مسجد و انگلیس با داشتن دو برابر جمعیت مسلمان ۱۵۰۰ مسجد دارد.

البته در کنار این تعداد مسجد، حدودد ۸۰۰ مرکز فرهنگی اسلامی و نمازخانه در ایتالیا وجود دارد که برخی از آن‌ها در گاراژها، زیرزمین‌ها و انبارها قرار دارند و به عنوان نمازخانه و مکان جلسات آموزشی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
منبع: ایکنا