انوار وب: مقامات ایالت اراكان میانمار اخیراً فشارهای جدیدی علیه مسلمانان روهینگیا وارد ‌آورده اند.به گزارش تقریب، مقامات ایالت اراكان از رؤسای روستاهای شهر مانگدو خواسته‌اند تا نام مسلمانان روهینگیا را در لیست اسامی آنان، با عنوان “بنگالی” ذكر كنند و در صورت مخالفت، ۷ سال زندان در انتظار آنان خواهد بود.مقامات بودایی ایالت اراكان […]

انوار وب: مقامات ایالت اراكان میانمار اخیراً فشارهای جدیدی علیه مسلمانان روهینگیا وارد ‌آورده اند.
به گزارش تقریب، مقامات ایالت اراكان از رؤسای روستاهای شهر مانگدو خواسته‌اند تا نام مسلمانان روهینگیا را در لیست اسامی آنان، با عنوان “بنگالی” ذكر كنند و در صورت مخالفت، ۷ سال زندان در انتظار آنان خواهد بود.
مقامات بودایی ایالت اراكان میانمار تا كنون از انواع روش‌های فشار و ارعاب علیه مسلمانان روهینگیا استفاده كرده‌اند و اكنون تصمیم دارند با جایگزین كردن نام “بنگالی” به جای “روهینگیا” و مجبور كردن آنان به اقرار اینكه آنان مهاجران غیرقانونی بنگلادشی هستند، عنوان “روهینگیا” را در این كشور به كلی حذف كنند.
گفتنی است چند روز گذشته نیز دولت میانمار قرارداد صادره از سوی كمیته حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در مورد به رسمیت شناخته شدن مسلمانان روهینگیا را به طور واضح رد كرد.