در سیرت پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- نمونه های زیادی وجود دارد که بیانگر لطف و محبت ایشان نسبت به اقشار و طبقات ضعیف جامعه می باشد. ▪️ ۱٫ زنان: بر کسی پوشیده نیست که زنان در جامعه جاهلیت هیچ وَقع و اعتباری نداشتند و به زن هیچ ارزشی قائل نمی‌شدند. اما رسول الله […]

در سیرت پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- نمونه های زیادی وجود دارد که بیانگر لطف و محبت ایشان نسبت به اقشار و طبقات ضعیف جامعه می باشد.

▪️ ۱٫ زنان:
بر کسی پوشیده نیست که زنان در جامعه جاهلیت هیچ وَقع و اعتباری نداشتند و به زن هیچ ارزشی قائل نمی‌شدند. اما رسول الله -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در خطبه حجه الوداع فرمودند: به زنان نیکی کنید.

▫️۲٫ یتیم:
اجحاف یه یتیمان و کسانی که پناهی نداشتند از بارزترین شاخصه های جامعه جاهلیت بود اما نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در مورد پاسداشت یتیم فرمودند: من وسرپرست یتیم در بهشت با هم اینگونه هستیم و سپس با دو انگشت وسط و سبابه در حالی که بین آن ها کمی فاصله بود، اشاره فرمودند.

▪️ ۳٫ بچه‌ها:
یکی از عادات زشت جاهلیت، زنده به گور کردن دختران بود. وجود دختر را مایه ننگ و عار می دانستند. اما رسول الله -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در مورد حرمت مقام دختر چنین فرمودند: هرکه خداوند بدو فرزندی بدهد و او دخترش را زنده به گور نکند و فرزندان پسر را بر او ترجیح ندهد، خداوند او را به بهشت داخل می کند.

▫️ ۴٫ بیوه زنان و افراد مسکین
متاسفانه در بیشتر فرهنگ‌ها و عُرف‌ها اجحاف هایی در حق بیوه زنان صورت می گیرد. نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در مورد حرمت منزلت بیوه زنان فرمودند: کسی که سرپرستی بیوه زن یا مسکینی را به دوش می گیرد، همانند مجاهدی ست که در راه خدا به جهاد رفته است و یا همانند کسی ست که روزها روزه وشب‌ها را در عبادت سپری می کند.

♦️ در حدیثی به روایت نسائی رسول الله-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: این امت را خداوند بخاطر ضعفاء نصرت می کند، به برکت دعا و نماز و اخلاص آنها.
منبع: اسلام ویب با تصرف

  • نویسنده: عصمت الله پورمحمد تیموری