انوار وب: فلسطینیان دربند در اسارتگاه شطه خبر داده اند که مقامات این شکنجه گاه صهیونیستی نان کپک زده، سبزی گندیده، گوشت فاسد و متعفن ومواد غذایی غیر قابل استفاده در اختیار اسرا قرار میدهند. در اسارتگاههای رژیم صهیونیستی مواد غذایی فاسد و غیر قابل استفاده بین اسرای فلسطینی توزع میشود.باشگاه اسرای فلسطینی با صدور […]

انوار وب: فلسطینیان دربند در اسارتگاه شطه خبر داده اند که مقامات این شکنجه گاه صهیونیستی نان کپک زده، سبزی گندیده، گوشت فاسد و متعفن ومواد غذایی غیر قابل استفاده در اختیار اسرا قرار میدهند.

در اسارتگاههای رژیم صهیونیستی مواد غذایی فاسد و غیر قابل استفاده بین اسرای فلسطینی توزع میشود.
باشگاه اسرای فلسطینی با صدور بیانیه ای اعلام کرد فلسطینیان دربند در اسارتگاه شطه خبر داده اند که مقامات این شکنجه گاه صهیونیستی نان کپک زده، سبزی گندیده، گوشت فاسد و متعفن ومواد غذایی غیر قابل استفاده در اختیار اسرا قرار میدهند.
ماموران اسارتگاه یادشده مواد غذایی فاسد را به عنوان مواد اولیه برای تهیه خوراک روزانه بین زندانیان توزیع می کنند که این مواد به هیچ عنوان قابل استفاده نبوده ودرمقابل اعتراض اسرای فلسطینی هیچ تغییری دراین وضعیت نداده اند. بر اساس اطلاعیه مرکز دفاع از حقوق اسرای فلسطینی این مواد باعث مسمومیت های شدیدی در میان برخی از اسرا شده و بسیاری دیگر از فلسطینیان نیز دچار مشکلات گوارشی شده اند.
منبع: قدس