فرزندم: رسیدن به خوشبختی در خانه جز با داشتن ده خصلت نسبت به شریک زندگی میسر نمی شود ، این ده خصلت را از من بشنو و بر عملی کردن آنها حریص باش :   ▪️ ۱ – زن ها به نوازش علاقه دارند پس در نوازش همسرت کوتاهی مکن ، در غیر این صورت […]

فرزندم: رسیدن به خوشبختی در خانه جز با داشتن ده خصلت نسبت به شریک زندگی میسر نمی شود ، این ده خصلت را از من بشنو و بر عملی کردن آنها حریص باش :

 

▪️ ۱ – زن ها به نوازش علاقه دارند پس در نوازش همسرت کوتاهی مکن ، در غیر این صورت بین خود و همسرت فاصله ایجاد کرده ای .

 

▫️ ۲ – زنان دوست دارند که عشق وعلاقه به آن ها را با صراحت از زبان شوهرشان بشنوند و ببینند؛ پس در اظهار محبت به همسرت کوتاهی مکن و اگر علاقه و محبت را برای همسرت اظهار نکنی محبت و مودت او نسبت به شما کاهش می یابد .

 

▪️ ۳ – زنان، مردان سخت گیر و قاطع را نمی پسندند و مردان ضعیف و نرم را تحت سلطه خود در می آورند و طبق میل خود به کار می گیرند پس در هر موقعیت و مکانی سعی کن میانه رو باشی که این ویژگی سبب محبت و آرامش بیشتر می گردد .

 

▫️ ۴ – زنان خواهان همان نیک سخنی و حسن و زیبایی ظاهر و تمییزی لباس و بوی خوشی هستند که مردان از آنها می خواهند پس همیشه خوش سخن و زیبا منظر و خوش بو و تمیز باش .

 

▪️ ۵ – منزل مملکت زنان است و در آن احساس می کنند بر تخت سلطنت  نشسته و خانم وهمه کاره این مملکت هستند پس از ویران کردن این مملکت که در آن زندگی می کنند خودداری کن و هرگز او را از تختش پایین نیاور، در غیر این صورت ملک و سلطه اش را از او گرفته ای  و پادشاه بیشترین دشمنیش با آن کسی است که می خواهد ملکش را از او بگیرد؛ گرچه غیر آن را از خود بروز دهد .

 

▫️  ۶-زن می خواهد هم دل شوهرش رابه دست آورد وهم خانواده خود را نیز از دست ندهد ؛ پس هرگز خود را در ترازوی خانواده او قرار ندهید و از او نخواهید که یا تو را بخواهد یا خانواده اش را ، او  گر چه شما را بر خانواده اش ترجیح دهد؛  اما در حسرت و غصه ای گرفتار می شود که به زندگی تو هم سرایت می کند.

 

▪️  ۷ –  زن گویی از دنده کج، خلق شده است و راز زیبایی و جاذبیت او نیز در همین است و هرگز به عنوان عیب و ایراد تلقی نمی شود ، ” زیبایی ابرو در خمیدگی آن است ” پس اگر اشتباهی از او رخ داد برای راست کردنش  طوری فشار نیارید که آن را بشکنی ، که شکستنش همانا طلاق دادن اوست ، و او را به حال خود رها مکن که کجیش زیاد شود و در لاک خود باقی بماند و هیچ نرمش نسبت به تو از خود نشان ندهد و بی توجه باشد ،بلکه همیشه با او متوسط و میانه رو باش .

 

▫️ ۸ – زنان طوری خلق شده اند که معمولا نسبت به همدم و هم نشین خود ناسپاس اند  و منکر هر گونه احسان و نیکوکاری می شوند ، اگر سال ها  به یک زنی نیکی کنی سپس یک بار با او بدی کنی ؛ او می گوید : هرگز خیری از تو نیافته ام ؛ مواظب باش این اخلاق او تو را وادار به  تنفر و  بیزاری از او نکند ، زیرا اگر چه این اخلاق او را نمی پسندی؛ ولی بدان که  از دیگر اخلاقهایش راضی و خشنود هستی .

 

▪️ ۹ – زن دچار ضعف جسمی و ناراحتی درونی می شود ، طوری که خداوند متعال مجموعه ای از واجبات در این حالت از دوش او برداشته است ، در این حالت نماز بر او واجب نیست و روزه هایش را نیرتا وقت بازیابی صحت و سلامتی و تعدیل طبعش به تاخیر می اندازد ، پس در این حالات ، خدا پسندانه با او رفتار کن همانگونه که خداوند برای او تخفیف قائل شده است شما نیز خواسته ها و دستوراتت را نسبت به او کاهش دهید.

 

▫️ ۱۰ – بدان که زن نزد تو مانند یک امانت است پس به امانت دارش باش و از کاستی های احتمالیش چشم پوشی کن ؛ در این صورت بهترین شریک زندگی و بهترین سرمایه  و مایه لذت برای تو خواهدبود.

📚: سوزی محراب