به گزارش انواروب خبرهای رسیده از شهر دامبولا در سریلانکا حاکی از آن است که چند بودایی اقدام به پرتاب گوشت خوک در جلوی مسجد الخیریه نمودند. از آنجا که این مسجد در منطقه ای واقع شده که از نظر آنها مقدس است این بودائیان تندرو دست به چنین کاری زدند. آنها در پی این […]

به گزارش انواروب خبرهای رسیده از شهر دامبولا در سریلانکا حاکی از آن است که چند بودایی اقدام به پرتاب گوشت خوک در جلوی مسجد الخیریه نمودند. از آنجا که این مسجد در منطقه ای واقع شده که از نظر آنها مقدس است این بودائیان تندرو دست به چنین کاری زدند. آنها در پی این هستند تا از این طریق و همچنین تهدید امام مسجد، مسلمانان را از آن منطقه بیرون نمایند.
شایان ذکرست این حادثه درحالی رخ داد که مسجد تحت محافظت نیروهای امنیتی بوده است.
یکی از اعضای هیئت امنای مسجد به روزنامه ویدیودیلی گفته که ما موضوع را در زمان وقوع حادثه که ساعت 11 شب بود سریعا به پلیس شهر ماتلا گزارش دادیم.