رئیس گروه تحقیقاتی ژاپنی بعد از اینکه دریافتند قرآن کریم ۱۴۲۸ سال قبل ، نتیجه ی پژوهش آنها را بیان کرده است اسلام آورد.داستان مسلمان شدن شان در جستجوى ماده ى (میثالویندز) شروع شد . این یک ماده ى پروتئینی است که مخ انسان و حیوانات به میزان بسیار کمی ترشح می کند.واین ترشحات پر […]

رئیس گروه تحقیقاتی ژاپنی بعد از اینکه دریافتند قرآن کریم ۱۴۲۸ سال قبل ، نتیجه ی پژوهش آنها را بیان کرده است اسلام آورد.
داستان مسلمان شدن شان در جستجوى ماده ى (میثالویندز) شروع شد . این یک ماده ى پروتئینی است که مخ انسان و حیوانات به میزان بسیار کمی ترشح می کند.واین ترشحات پر از گوگرد است که به راحتی می توان با روی و آهن و فسفر مخلوط گردد.
این ماده برای بدن انسان بسیار مهم می باشد. و موجب کاهش نسبی کولسترول در بدن انسان میشود وهمچنین براى (تقویت قلب و تنظیم تنفّس) مفید است.
ترشح این ماده از مخ انسان بعد از سن ۱۵ سالگی تا سن ۳۵ سالگی افزایش می یابد. و بعد از این سن تا ۶۰ سالگی ترشح آن کم می گردد. بنابراین، این ماده در انسان به راحتی قابل دستیابی نمی باشد. در حیوانات نیز نسبتا این ماده بسیار کم است. از این رو گروهی از دانشمندان ژاپنی اقدام به جستجوی این ماده که باعث از بین رفتن عوارض پیری می شود در میان گیاهان کردند، و تنها این ماده را در دو گیاه پیدا کردند : انجیر و زیتون (التین والزیتون).
بعد از نتیجه گیری فهمیدند که استفاده تنها از انجیر یا زیتون فایده مورد نظر را برای سلامتی انسان ندارد پس باید آن دو را باهم مخلوط کرد. دانشمندان ژاپنی نیز بهترین میزان را برای بهترین تأثیر (یک انجیر و هفت زیتون ) یافتند.
در اینجا یک دکتر سعودى به نام طه ابراهیم خلیفه شروع به جستجوکردن در مورد این دو کلمه (انجیر وزیتون) در قرآن کریم کرد، و فهمید که کلمه انجیر یک بار در قرآن کریم ذکر شده و زیتون ۶ بار به صورت صریح و یک بار به صورت ضمنی در سوره مؤمنون به آن اشاره شده است. آنجا که می فرماید : ﴿و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآکلین﴾ دکتر طه ابراهیم تمام اطلاعاتی را که از قرآن کریم جمع آوری نموده بود را، برای گروه تحقیقاتی ژاپنی فرستاد . این گروه پس از اطمینان مسلمان شدن شان را اعلام کردند.

منبع: وااسلاماه