انواروب: سازمان خیریه «پنی اپل» در انگلیس با اختصاص ۲۰۰ هزار پوند، پروژه یکساله ثبت نام از خانواده های مسلمان را برای پذیرش کودکان بی سرپرست مهاجران مسلمان به فرزندی راه اندازی کرد. به نقل از روزنامه « گاردین»، وزارت آموزش انگلیس با اعطای ۲۰۰ هزار پوند به سازمان خیریه «پنی اپل» (Penny Appeal) واقع […]

انواروب: سازمان خیریه «پنی اپل» در انگلیس با اختصاص ۲۰۰ هزار پوند، پروژه یکساله ثبت نام از خانواده های مسلمان را برای پذیرش کودکان بی سرپرست مهاجران مسلمان به فرزندی راه اندازی کرد.

به نقل از روزنامه « گاردین»، وزارت آموزش انگلیس با اعطای ۲۰۰ هزار پوند به سازمان خیریه «پنی اپل» (Penny Appeal) واقع در شهرستان «ویکفیلد» در شهر تاریخی «یورک شر» قصد دارد این پروژه را جهت ارائه اطلاعات و حمایت از خانواده ها برای به عهده گرفتن سرپرستی کودکان مسلمان و کودکان بی سرپرست ادیان مختلف حمایت مالی کند.

بنابر آمار ارائه شده از ۷۰ هزار کودک بی سرپرست در انگلیس ۲ هزار کودک متعلق به مهاجران مسلمان است که با توجه به افزایش تعداد مهاجران در سال ۲۰۱۷ این آمار در حال افزایش است.

این سازمان خیریه از اندیشمندان برجسته اسلامی دعوت کرده است تا با تدوین کاتالوگ راهنما در مورد پذیرش فرزند بی سرپرست بر اساس دین اسلام، مسلمانان را به ثبت نام در این پروژه یکساله تشویق کنند.

بیشترین تمرکز این پروژه در منطقه «میدلند» است که بیشترین آمار مسلمانان را دارد.
قرار است سازمان پنی اپل برنامه هایی را در طول سال ۲۰۱۷ در مساجد جهت افزایش آگاهی در مورد سرپرستی کودکان مسلمان برگزار کند.
منبع: ایکنا